Moja zóna
Poľnohospodárske družstvo Dražkovce so sídlom v Dražkovciach, okres Martin
038 02 Dražkovce
00005754
2020427002
SK2020427002
20-24 zamestnancov
22.01.1974
Chov dojníc
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
0,04
0,27
26,4 %
70 tis. €
235,5 %
2021/2020
1,07 mil. €
17,6 %
2021/2020
0,03
237 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Poľnohospodárske družstvo Dražkovce so sídlom v Dražkovciach, okres Martin


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby Poľnohospodárske družstvo Dražkovce so sídlom v Dražkovciach, okres Martin


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,1 mil. €
1 mil. €
900 tis. €
800 tis. €
700 tis. €
transparex.sk

3,37
0,74
0,08
1,28

Zisk pred zdanením Poľnohospodárske družstvo Dražkovce so sídlom v Dražkovciach, okres Martin


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA Poľnohospodárske družstvo Dražkovce so sídlom v Dražkovciach, okres Martin


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo Dražkovce so sídlom v Dražkovciach, okres Martin


Štatutári Poľnohospodárske družstvo Dražkovce so sídlom v Dražkovciach, okres Martin


Spoločníci Poľnohospodárske družstvo Dražkovce so sídlom v Dražkovciach, okres Martin


Predmety podnikania Poľnohospodárske družstvo Dražkovce so sídlom v Dražkovciach, okres Martin


Kataster Poľnohospodárske družstvo Dražkovce so sídlom v Dražkovciach, okres Martin


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo Dražkovce so sídlom v Dražkovciach, okres Martin