Prehľad o organizácii
Poľnohospodárske družstvo Dražkovce so sídlom v Dražkovciach, okres Martin
038 02 Dražkovce
00005754
2020427002
SK2020427002
20-24 zamestnancov
22.01.1974
Chov dojníc
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,09
0,12
0,28
25,6 %
222 tis. €
216,7 %
2022/2021
1,43 mil. €
33,8 %
2022/2021
0,09
183,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Poľnohospodárske družstvo Dražkovce so sídlom v Dražkovciach, okres Martin


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby Poľnohospodárske družstvo Dražkovce so sídlom v Dražkovciach, okres Martin


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
transparex.sk
3,8
0,74
0,06
1,71

Zisk pred zdanením Poľnohospodárske družstvo Dražkovce so sídlom v Dražkovciach, okres Martin


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA Poľnohospodárske družstvo Dražkovce so sídlom v Dražkovciach, okres Martin


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo Dražkovce so sídlom v Dražkovciach, okres Martin


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnohospodárske družstvo Dražkovce so sídlom v Dražkovciach, okres Martin


Predstavenstvo Poľnohospodárske družstvo Dražkovce so sídlom v Dražkovciach, okres Martin


Člen dozorného orgánu Poľnohospodárske družstvo Dražkovce so sídlom v Dražkovciach, okres Martin


Predmet činnosti Poľnohospodárske družstvo Dražkovce so sídlom v Dražkovciach, okres Martin


Kataster Poľnohospodárske družstvo Dražkovce so sídlom v Dražkovciach, okres Martin


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo Dražkovce so sídlom v Dražkovciach, okres Martin