Moja zóna
ACHP Levice a.s.
Podhradie 31, 934 01 Levice
00005819
2020402120
SK2020402120
100-149 zamestnancov
15.02.1993
Veľkoobchod s chem.výr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,05
0
70,1 %
1,07 mil. €
171,3 %
2021/2020
121 mil. €
8,4 %
2021/2020
0,01
153,3 %
2021/2020
1,24 tis. €
N/A

Zisk ACHP Levice a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby ACHP Levice a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
130 mil. €
120 mil. €
110 mil. €
100 mil. €
90 mil. €
transparex.sk

4,83
0,3
0,1
1,03

Zisk pred zdanením ACHP Levice a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA ACHP Levice a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3,5 mil. €
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ACHP Levice a.s.


Štatutári ACHP Levice a.s.


Spoločníci ACHP Levice a.s.


Predmety podnikania ACHP Levice a.s.


Kataster ACHP Levice a.s.


Skrátené výkazy ACHP Levice a.s.