Prehľad o organizácii
ACHP Levice a.s.
Podhradie 31, 934 01 Levice
00005819
2020402120
SK2020402120
100-149 zamestnancov
15.02.1993
Veľkoobchod s chem.výr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,05
0
79,1 %
1,08 mil. €
1 %
2022/2021
173 mil. €
43,1 %
2022/2021
0,01
-32,2 %
2022/2021
6,42 tis. €
N/A

Zisk ACHP Levice a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby ACHP Levice a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
180 mil. €
160 mil. €
140 mil. €
120 mil. €
100 mil. €
80 mil. €
transparex.sk
5,05
0,21
0,1
1,01

Zisk pred zdanením ACHP Levice a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA ACHP Levice a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3,5 mil. €
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod ACHP Levice a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ACHP Levice a.s.


Predstavenstvo ACHP Levice a.s.


Člen dozorného orgánu ACHP Levice a.s.


Prokurista ACHP Levice a.s.


Predmet činnosti ACHP Levice a.s.


Kataster ACHP Levice a.s.


Skrátené výkazy ACHP Levice a.s.