Moja zóna
Agropodnik, spoločný podnik Stará Ľubovňa v likvidácii
Stará Ľubovňa
00005843
2020725762
Nemá
nezistený
08.10.1974
Nákladná cestná doprava
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Agropodnik, spoločný podnik Stará Ľubovňa v likvidácii


Štatutári Agropodnik, spoločný podnik Stará Ľubovňa v likvidácii


Spoločníci Agropodnik, spoločný podnik Stará Ľubovňa v likvidácii


Predmety podnikania Agropodnik, spoločný podnik Stará Ľubovňa v likvidácii


Kataster Agropodnik, spoločný podnik Stará Ľubovňa v likvidácii


Skrátené výkazy Agropodnik, spoločný podnik Stará Ľubovňa v likvidácii