Prehľad o organizácii
Agropodnik, spoločný podnik Stará Ľubovňa v likvidácii
Stará Ľubovňa
00005843
2020725762
Nemá
nezistený
08.10.1974
08.04.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Agropodnik, spoločný podnik Stará Ľubovňa v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Agropodnik, spoločný podnik Stará Ľubovňa v likvidácii


Likvidátor Agropodnik, spoločný podnik Stará Ľubovňa v likvidácii


Predstavenstvo Agropodnik, spoločný podnik Stará Ľubovňa v likvidácii


Predmet činnosti Agropodnik, spoločný podnik Stará Ľubovňa v likvidácii


Kataster Agropodnik, spoločný podnik Stará Ľubovňa v likvidácii


Skrátené výkazy Agropodnik, spoločný podnik Stará Ľubovňa v likvidácii