Prehľad o organizácii
Poľnohospodárske družstvo v Seni
044 58 Seňa
00005851
2020494762
Nemá
nezistený
15.12.1978
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Dr, vložka č. 761/V
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Poľnohospodárske družstvo v Seni


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnohospodárske družstvo v Seni


Predstavenstvo Poľnohospodárske družstvo v Seni


Správca konkurznej podstaty Poľnohospodárske družstvo v Seni


Predmet činnosti Poľnohospodárske družstvo v Seni


Kataster Poľnohospodárske družstvo v Seni


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo v Seni