Prehľad o organizácii
Poľnohospodárske družstvo v Seni
044 58 Seňa
00005851
2020494762
Nemá
nezistený
15.12.1978
Zmiešané hospodárstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod Poľnohospodárske družstvo v Seni


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnohospodárske družstvo v Seni


Predstavenstvo Poľnohospodárske družstvo v Seni


Správca konkurznej podstaty Poľnohospodárske družstvo v Seni


Predmet činnosti Poľnohospodárske družstvo v Seni


Kataster Poľnohospodárske družstvo v Seni


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo v Seni