Moja zóna
Poľnohospodárske družstvo v Seni
044 58 Seňa
00005851
2020494762
Nemá
nezistený
15.12.1978
Zmiešané hospodárstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo v Seni


Štatutári Poľnohospodárske družstvo v Seni


Spoločníci Poľnohospodárske družstvo v Seni


Predmety podnikania Poľnohospodárske družstvo v Seni


Kataster Poľnohospodárske družstvo v Seni


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo v Seni