Prehľad o organizácii
Poľnohospodárske družstvo "Makovica" Cernina
090 16 Cernina
00006149
Nemá
nezistený
25.09.1974
17.10.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo "Makovica" Cernina


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnohospodárske družstvo "Makovica" Cernina


Predstavenstvo Poľnohospodárske družstvo "Makovica" Cernina


Predmet činnosti Poľnohospodárske družstvo "Makovica" Cernina


Kataster Poľnohospodárske družstvo "Makovica" Cernina


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo "Makovica" Cernina