Prehľad o organizácii
Poľnohospodárske družstvo "Makovica" Cernina
090 16 Cernina
00006149
Nemá
25.09.1974
17.10.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Poľnohospodárske družstvo "Makovica" Cernina


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnohospodárske družstvo "Makovica" Cernina


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predstavenstvo Poľnohospodárske družstvo "Makovica" Cernina


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Oľga RaganováKurimka14.04.199316.10.2009
Milan RompilaCernina14.04.199316.10.2009
Ing. Jaroslav KvaskaCernina14.04.199316.10.2009
Anna IlečkováKurimka14.04.199316.10.2009
Ján JevčakKurimka14.04.199316.10.2009
Vladimír NogaCernina14.04.199316.10.2009
Margita PavlišinováCernina04.07.199516.10.2009
Ivan HlivakCernina04.07.199516.10.2009


Konanie menom spoločnosti [14.04.1993]

Za družstvo navonok koná predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.

Predmet činnosti Poľnohospodárske družstvo "Makovica" Cernina


Názov
Vznik
Zánik
- podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a lesníctve vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja14.04.199316.10.2009
- cestná nákladná doprava14.04.199316.10.2009
- neverejná nepravidelná cestná osobná doprava14.04.199316.10.2009
- pohostinská činnosť14.04.199316.10.2009
- zámočnícke, kováčske, zváračské a palíčske práce14.04.199316.10.2009
- staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok14.04.199316.10.2009
- stolárstvo a drevovýroba14.04.199316.10.2009
- prenájom motorových vozidiel, strojov a zariadení14.04.199316.10.2009
- obchodná činnosť - potraviny, spotrebný, priemyselný tovar14.04.199316.10.2009
- sprostredkovateľská činnosť14.04.199316.10.2009
- poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva14.04.199316.10.2009
- zabezpečenie hospodárskych a sociálnych potrieb svojich členov, podľa zásad schválených predstavenstvom družstva14.04.199316.10.2009
- družstvo vykonáva poľnohospodársku výrobu a v záujme jej ďalšieho rozvoja racionálne a efektívne hospodári na poľnohospodárskej pôde25.09.197413.04.1993

Kataster Poľnohospodárske družstvo "Makovica" Cernina


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo "Makovica" Cernina


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL