Prehľad o organizácii
Kábelovňa Bratisllava, a.s. v likvidácii
Bratislava
00008486
Nemá
nezistený
29.12.1990
Výroba ost.elektr.drôtov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Kábelovňa Bratisllava, a.s. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby Kábelovňa Bratisllava, a.s. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením Kábelovňa Bratisllava, a.s. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Kábelovňa Bratisllava, a.s. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Kábelovňa Bratisllava, a.s. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Kábelovňa Bratisllava, a.s. v likvidácii


Likvidátor Kábelovňa Bratisllava, a.s. v likvidácii


Predstavenstvo Kábelovňa Bratisllava, a.s. v likvidácii


Predmet činnosti Kábelovňa Bratisllava, a.s. v likvidácii


Kataster Kábelovňa Bratisllava, a.s. v likvidácii


Skrátené výkazy Kábelovňa Bratisllava, a.s. v likvidácii