Moja zóna
VIHORLAT akciová spoločnosť Snina
Strojárska 20, 069 23 Snina
00008788
Nemá
01.05.1992
08.03.2004
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod VIHORLAT akciová spoločnosť Snina


Predstavenstvo VIHORLAT akciová spoločnosť Snina


Člen dozorného orgánu VIHORLAT akciová spoločnosť Snina


Predmet činnosti VIHORLAT akciová spoločnosť Snina


Kataster VIHORLAT akciová spoločnosť Snina