Prehľad o organizácii
VZDUCHOTECHNIKA, a.s. v konkurze
915 34 Nové Mesto nad Váhom
00009067
2021057005
Nemá
nezistený
01.01.1991
17.06.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod VZDUCHOTECHNIKA, a.s. v konkurze


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VZDUCHOTECHNIKA, a.s. v konkurze


Predstavenstvo VZDUCHOTECHNIKA, a.s. v konkurze


Člen dozorného orgánu VZDUCHOTECHNIKA, a.s. v konkurze


Prokurista VZDUCHOTECHNIKA, a.s. v konkurze


Správca konkurznej podstaty VZDUCHOTECHNIKA, a.s. v konkurze


Predmet činnosti VZDUCHOTECHNIKA, a.s. v konkurze


Kataster VZDUCHOTECHNIKA, a.s. v konkurze


Skrátené výkazy VZDUCHOTECHNIKA, a.s. v konkurze