Moja zóna
VZDUCHOTECHNIKA, a.s. v konkurze
915 34 Nové Mesto nad Váhom
00009067
2021057005
Nemá
nezistený
01.01.1991
17.06.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod VZDUCHOTECHNIKA, a.s. v konkurze


Štatutári VZDUCHOTECHNIKA, a.s. v konkurze


Spoločníci VZDUCHOTECHNIKA, a.s. v konkurze


Predmety podnikania VZDUCHOTECHNIKA, a.s. v konkurze


Kataster VZDUCHOTECHNIKA, a.s. v konkurze


Skrátené výkazy VZDUCHOTECHNIKA, a.s. v konkurze