Prehľad o organizácii
TESLA Liptovský Hrádok a.s.
Pálenica 53/79, 033 17 Liptovský Hrádok
00009687
2020428729
SK2020428729
100-149 zamestnancov
01.01.1991
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Áno
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 9/L
-1,55 mil. €
-430,7 %
2023/2022
15,3 mil. €
5 %
2023/2022
-0,21
-551,3 %
2023/2022
30,8 tis. €
-96,4 %
2020/2019
1,85 mil. €

Zisk TESLA Liptovský Hrádok a.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
-1,5 mil. €
-2 mil. €
transparex.sk

Tržby TESLA Liptovský Hrádok a.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
16 mil. €
14 mil. €
12 mil. €
10 mil. €
8 mil. €
transparex.sk
-0,18
-0,13
0,06
0,64

Zisk pred zdanením TESLA Liptovský Hrádok a.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
-2 mil. €
transparex.sk

EBITDA TESLA Liptovský Hrádok a.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
-1,5 mil. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod TESLA Liptovský Hrádok a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TESLA Liptovský Hrádok a.s.


Predstavenstvo TESLA Liptovský Hrádok a.s.


Člen dozorného orgánu TESLA Liptovský Hrádok a.s.


Prokurista TESLA Liptovský Hrádok a.s.


Predmet činnosti TESLA Liptovský Hrádok a.s.


Kataster TESLA Liptovský Hrádok a.s.


Skrátené výkazy TESLA Liptovský Hrádok a.s.