Moja zóna
TESLA Liptovský Hrádok a.s.
Pálenica 53/79, 033 17 Liptovský Hrádok
00009687
2020428729
SK2020428729
150-199 zamestnancov
01.01.1991
Výroba ost.kovových výr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,11
0
93,4 %
64 tis. €
105,4 %
2021/2020
11,4 mil. €
23,5 %
2021/2020
0,01
104,7 %
2021/2020
30,8 tis. €
-96,4 %
2020/2019
1,85 mil. €

Zisk TESLA Liptovský Hrádok a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
-1,5 mil. €
transparex.sk

Tržby TESLA Liptovský Hrádok a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
12 mil. €
11 mil. €
10 mil. €
9 mil. €
8 mil. €
transparex.sk

0,11
0,07
0,2
0,86

Zisk pred zdanením TESLA Liptovský Hrádok a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
-1,5 mil. €
-2 mil. €
transparex.sk

EBITDA TESLA Liptovský Hrádok a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod TESLA Liptovský Hrádok a.s.


Štatutári TESLA Liptovský Hrádok a.s.


Spoločníci TESLA Liptovský Hrádok a.s.


Predmety podnikania TESLA Liptovský Hrádok a.s.


Kataster TESLA Liptovský Hrádok a.s.


Skrátené výkazy TESLA Liptovský Hrádok a.s.