Prehľad o organizácii
TESLA Liptovský Hrádok a.s.
Pálenica 53/79, 033 17 Liptovský Hrádok
00009687
2020428729
SK2020428729
100-149 zamestnancov
01.01.1991
Výroba ost.kovových výr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,05
0,5
0,01
90,6 %
467 tis. €
630,5 %
2022/2021
14,5 mil. €
26,8 %
2022/2021
0,05
526,3 %
2022/2021
30,8 tis. €
-96,4 %
2020/2019
1,85 mil. €

Zisk TESLA Liptovský Hrádok a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
-1,5 mil. €
transparex.sk

Tržby TESLA Liptovský Hrádok a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
16 mil. €
14 mil. €
12 mil. €
10 mil. €
8 mil. €
transparex.sk
0,18
0,09
0,14
0,95

Zisk pred zdanením TESLA Liptovský Hrádok a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
-2 mil. €
transparex.sk

EBITDA TESLA Liptovský Hrádok a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod TESLA Liptovský Hrádok a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TESLA Liptovský Hrádok a.s.


Predstavenstvo TESLA Liptovský Hrádok a.s.


Člen dozorného orgánu TESLA Liptovský Hrádok a.s.


Prokurista TESLA Liptovský Hrádok a.s.


Predmet činnosti TESLA Liptovský Hrádok a.s.


Kataster TESLA Liptovský Hrádok a.s.


Skrátené výkazy TESLA Liptovský Hrádok a.s.