Prehľad o organizácii
Obec Ratnovce
Ratnovce, Ratnovce 152
00011002
2020535407
Nemá
10-19 zamestnancov
01.07.1974
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
11,5 %
0 %
120,9 %
957 tis. €
847 tis. €
-17,5 tis. €
489 tis. €
4 %
2021/2020
414 tis. €
5 %
2021/2020
507 tis. €
17,6 %
2021/2020
N/A
4,01 mil. €
-82,8 %
2022/2021

Výsledok hospodárenia Obec Ratnovce


2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Celkové výnosy Obec Ratnovce


2016
2017
2018
2019
2020
2021
500 tis. €
450 tis. €
400 tis. €
350 tis. €
transparex.sk

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obec Ratnovce


Starosta Obec Ratnovce


Kataster Obec Ratnovce