Moja zóna
Obec Ratnovce
Ratnovce, Ratnovce 152
00011002
2020535407
Nemá
10-19 zamestnancov
01.07.1974
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
10,2 %
0 %
220,9 %
963 tis. €
864 tis. €
39,6 tis. €
471 tis. €
8,1 %
2020/2019
394 tis. €
10,7 %
2020/2019
431 tis. €
-1,5 %
2020/2019
N/A
3,84 mil. €
798 %
2021/2020

Výsledok hospodárenia Obec Ratnovce


2016
2017
2018
2019
2020
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €

Celkové výnosy Obec Ratnovce


2016
2017
2018
2019
2020
500 tis. €
450 tis. €
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €

Štatutári Obec Ratnovce


Kataster Obec Ratnovce