Moja zóna
Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky
Komárňanská 28, Nové Zámky
00012432
2021031210
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.2005
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
400 tis. €
8,5 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky


Štatutári Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky


Spoločníci Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky


Predmety podnikania Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky


Kataster Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky


Skrátené výkazy Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky