Prehľad o organizácii
Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky
Komárňanská 28, Nové Zámky
00012432
2021031210
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
473 tis. €
-43,5 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky


Riaditeľ Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky


Zriaďovateľ Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky


Predmet činnosti Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky


Kataster Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky


Skrátené výkazy Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky