Prehľad o organizácii
Sklárne Poltár a.s.
987 01 Poltár
00012483
Nemá
28.01.1991
07.08.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Sklárne Poltár a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Sklárne Poltár a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predstaventvo Sklárne Poltár a.s.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Dušan HaruštiakSídlosko 294, Cinobaňa28.01.199106.08.1996
Ing. Ján ZuboMarxova 24, Lučenec28.01.199106.08.1996
Ing. Anna ŠirilováSputníkova 27, Bratislava09.03.199306.08.1996
Irena SpodniakováZlatno09.03.199306.08.1996
Ing. Karol Bielik9. mája 401, Poltár24.01.199506.08.1996
Ing. Ľubomír ZanFučíkova M/6, Poltár24.01.199506.08.1996
Ing. Miroslav AndrášFučíkova bl. N, Poltár24.01.199506.08.1996
JUDr. Stanislav HurtečákJánošíkova 427, Pohorelá24.01.199506.08.1996
Ing. Jozef MatuškaKláštorná 3, Lučenec24.01.199506.08.1996


Konanie menom spoločnosti [24.01.1995]

Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojasvoj podpis vo veciach rozhodovania štatutárneho orgánu : * všetci členovia predstavenstva, pričom jepotrebný podpis minimálne dvoch členov predstavenstva * predseda predstavenstva

Člen dozorného orgánu Sklárne Poltár a.s.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Ing. František BeňoFučíkova, Poltár09.03.199306.08.1996
Ing. Pavol ImreCinobaňa09.03.199306.08.1996
Ing. Aladár MikulášJ. Bottu 412, Bošany01.08.199406.08.1996
Ing. Pavol PetrechA. Mráza 8, Bratislava24.01.199506.08.1996
Ing. Pavol ImreCinobaňa24.01.199506.08.1996
Jozef JágerčíkSklárska 503/13, Poltár24.01.199506.08.1996

Predmet činnosti Sklárne Poltár a.s.


Názov
Vznik
Zánik
- výroba, brúsenie a leštenie skla24.01.199506.08.1996
- výroba obalov, katonáže a prírezov24.01.199506.08.1996
- vykonávanie opráv taviacich agregátov24.01.199506.08.1996
- obchodná činnosť okrem koncesovaných živností24.01.199506.08.1996
- projektová a inžinier. - investorská činnosť v invest. výstavbe24.01.199506.08.1996
- obchodná činnosť s potravinárskym tovarom a zeleninou24.01.199506.08.1996
- vývoj a výroba jednoúčelových zariadení24.01.199506.08.1996
- maloobchod s textilom, papierom a galan- tériou24.01.199506.08.1996
- cestná osobná nepravidelná doprava24.01.199506.08.1996
- cestná nákladná doprava24.01.199506.08.1996
- výroba, brúsenie a leštenie skla09.03.199323.01.1995
- výroba obalov, kartonáže a prírezov09.03.199323.01.1995
- vykonávanie opráv taviacich agregátov09.03.199323.01.1995
- obchodná činnosť okrem koncesovaných živností09.03.199323.01.1995
- projektová a inžiniersko-investorská činnosť v investičnej výstavbe09.03.199323.01.1995
- obchodná činnosť s potravinárskym tovarom a zeleninou09.03.199323.01.1995
- vývoj a výroba jednoúčelových zariadení09.03.199323.01.1995
- výroba ručne a strojne tvarovaného a zušľachteného sodnodraselného a olovnatého skla28.01.199108.03.1993
- výroba obalov, kartonáže, prírezov28.01.199108.03.1993
- strojárska výroba, výroba foriem28.01.199108.03.1993
- vykonávanie revízií vybraných technických zariadení, vykonávanie opráv taviacich agregátov, služby a práce v oblasti výpočtovej techniky, strojné spracovanie dát28.01.199108.03.1993
- údrbárska a opravárenská činnosť28.01.199108.03.1993
- zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenia28.01.199108.03.1993
- projektová a inžinierska činnosť28.01.199108.03.1993
- predaj skla vo vlastných prieskumných predajniach28.01.199108.03.1993
- zriaďovanie a zrušovanie stredného odborného učilišťa, riadenie a zabezpečovanie prípravu žiakov v SOU podniku28.01.199108.03.1993

Kataster Sklárne Poltár a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K