Moja zóna
Sklárne Poltár a.s.
987 01 Poltár
00012483
Nemá
28.01.1991
07.08.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Sklárne Poltár a.s.


Štatutári Sklárne Poltár a.s.


Spoločníci Sklárne Poltár a.s.


Predmety podnikania Sklárne Poltár a.s.


Kataster Sklárne Poltár a.s.