Prehľad o organizácii
Sklárne Poltár a.s.
987 01 Poltár
00012483
Nemá
28.01.1991
07.08.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Sklárne Poltár a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Sklárne Poltár a.s.


Predstaventvo Sklárne Poltár a.s.


Člen dozorného orgánu Sklárne Poltár a.s.


Predmet činnosti Sklárne Poltár a.s.


Kataster Sklárne Poltár a.s.