Prehľad o organizácii
Skloobal, a.s.
914 41 Nemšová
00012769
Nemá
01.01.1991
01.03.2007
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Skloobal, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Skloobal, a.s.


Predstavenstvo Skloobal, a.s.


Člen dozorného orgánu Skloobal, a.s.


Prokurista Skloobal, a.s.


Predmet činnosti Skloobal, a.s.


Kataster Skloobal, a.s.