Prehľad o organizácii
Poľnohospodárske družstvo Radola
Radoľa
00017426
Nemá
18.01.1973
30.04.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo Radola


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnohospodárske družstvo Radola


Predstaventvo Poľnohospodárske družstvo Radola


Predmet činnosti Poľnohospodárske družstvo Radola


Kataster Poľnohospodárske družstvo Radola