Prehľad o organizácii
Poľnohospodárske družstvo Radola
Radoľa
00017426
Nemá
18.01.1973
30.04.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Poľnohospodárske družstvo Radola


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnohospodárske družstvo Radola


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predstaventvo Poľnohospodárske družstvo Radola


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Adela MičianováRadoľa14.06.199429.04.1996
Ladislav KuriakRadoľa14.06.199429.04.1996
Stanislav KočišBudatínska Lehota14.06.199429.04.1996
Vincencia KultanováRadoľa14.06.199429.04.1996
Margita ZábojníkováRadoľa14.06.199429.04.1996
Alojz TaračkaRadoľa14.06.199429.04.1996
Ing. Drahomír VnukGorkého sad 7, Žilina14.06.199429.04.1996
Ing. Karol PoláčekBorová 24, Žilina14.06.199429.04.1996
Pavol HarcekSládkovičova 1231/31, Kysucké Nové Mesto14.06.199429.04.1996
Ján JánošíkKamence 1172/71, Kysucké Nové Mesto14.06.199429.04.1996
Anna MozoľováPovina14.06.199429.04.1996


Konanie menom spoločnosti [14.06.1994]

Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak jepre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvochčlenov predstavenstva.

Predmet činnosti Poľnohospodárske družstvo Radola


Názov
Vznik
Zánik
- poľnohospodárska a lesnícka výroba včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja14.06.199429.04.1996
- zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb svojich členov podľa zásad schválených členskou schôdzou alebo predstavenstvom14.06.199429.04.1996
1. Výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov 2. Výroba a predaj potravinárskych výrobkov 3. Práce a služby pre občanov a organizácie: a/ preprava osôb, zvierat a materiálov, vrátane nakládky a vykládky b/ poľné, mechanizované, záprahové a ručné práce c/ zemné práce ručné a mechanizované, vrátane terénnych úprav d/ nastavenie, opravy a údržba vozidiel, strojov a zariadení, zváranie elektrickým oblúkom a plameňom, zámočnícke a sústružnícke práce e/ stavebné práce betonárske, armovacie, lešenárske, murárske, omietkárske, obkladačské, maliarskea natieračské, demolačné, izolačné, dlažbárske, klam- piarske, vodoinštalačné, kúrenárske, elektroinštalačné, stolárske a tesárske f/ výroba stavebných a izolačných materiálov g/ šitie pracovných odevov h/ výroba propagačného materiálu 4. Obchodná činnosť: a/ zber a predaj lesných produktov b/ prevádzka športových a rekreačných zariadení c/ stánkový predaj a prevádzka reštaurač- ných zariadení d/ agroturistika e/ prenájom budov, stavieb, miestností, strojov a zariadení, pozemkov a zvie- rat, výrobných a skladovacích priestorov, technologických liniek, organizačných jednotiek, sociálnych, spoločenských a kultúrnych zariadení, prístro- jov, pracovných pomôcoch a náradia18.01.197313.06.1994

Kataster Poľnohospodárske družstvo Radola


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K