Prehľad o organizácii
Slovenská pošta, štátny podnik, Riaditeľstvo pôšt Bratislava
Námestie SNP 35, 814 20 Bratislava
00018546
Nemá
01.01.1993
05.11.2004
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Slovenská pošta, štátny podnik, Riaditeľstvo pôšt Bratislava


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenská pošta, štátny podnik, Riaditeľstvo pôšt Bratislava


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby Slovenská pošta, štátny podnik, Riaditeľstvo pôšt Bratislava


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Ing. Ivan MikušGercenova 7, Bratislava07.11.199704.11.2004

Zriaďovateľ ZO Slovenská pošta, štátny podnik, Riaditeľstvo pôšt Bratislava


Osoba
Adresa
Podiel
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Neuvedené07.11.199704.11.2004

Predmet činnosti Slovenská pošta, štátny podnik, Riaditeľstvo pôšt Bratislava


Názov
Vznik
Zánik
- v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku,07.11.199704.11.2004

Kataster Slovenská pošta, štátny podnik, Riaditeľstvo pôšt Bratislava


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K