Moja zóna
Slovenská pošta, štátny podnik, Riaditeľstvo pôšt Bratislava
Námestie SNP 35, 814 20 Bratislava
00018546
Nemá
01.01.1993
05.11.2004
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Slovenská pošta, štátny podnik, Riaditeľstvo pôšt Bratislava


Štatutári Slovenská pošta, štátny podnik, Riaditeľstvo pôšt Bratislava


Spoločníci Slovenská pošta, štátny podnik, Riaditeľstvo pôšt Bratislava


Predmety podnikania Slovenská pošta, štátny podnik, Riaditeľstvo pôšt Bratislava


Kataster Slovenská pošta, štátny podnik, Riaditeľstvo pôšt Bratislava