Prehľad o organizácii
Spojená škola, Školská 5, Nová Baňa
Školská 5, Nová Baňa
00027987
2021124248
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1986
Odborné učilištia
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
530 tis. €
-82,8 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Spojená škola, Školská 5, Nová Baňa


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Spojená škola, Školská 5, Nová Baňa


Riaditeľ Spojená škola, Školská 5, Nová Baňa


Zriaďovateľ Spojená škola, Školská 5, Nová Baňa


Predmet činnosti Spojená škola, Školská 5, Nová Baňa


Kataster Spojená škola, Školská 5, Nová Baňa


Skrátené výkazy Spojená škola, Školská 5, Nová Baňa