Moja zóna
Spojená škola, Školská 5, Nová Baňa
Školská 5, Nová Baňa
00027987
2021124248
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1986
Odborné učilištia
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
486 tis. €
764,1 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Spojená škola, Školská 5, Nová Baňa


Štatutári Spojená škola, Školská 5, Nová Baňa


Spoločníci Spojená škola, Školská 5, Nová Baňa


Predmety podnikania Spojená škola, Školská 5, Nová Baňa


Kataster Spojená škola, Školská 5, Nová Baňa


Skrátené výkazy Spojená škola, Školská 5, Nová Baňa