Prehľad o organizácii
Poľnohospodárske družstvo Žiar nad Hronom
965 14 Žiar nad Hronom
00027995
2020477833
SK2020477833
1 zamestnanec
09.01.1974
Chov dojníc
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0,59
1,1
0
46,7 %
716 tis. €
511,8 %
2022/2021
71,2 tis. €
-39,6 %
2022/2021
0,59
279,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Poľnohospodárske družstvo Žiar nad Hronom


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby Poľnohospodárske družstvo Žiar nad Hronom


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
18,54
0,53
7,71
3,62

Zisk pred zdanením Poľnohospodárske družstvo Žiar nad Hronom


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA Poľnohospodárske družstvo Žiar nad Hronom


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo Žiar nad Hronom


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnohospodárske družstvo Žiar nad Hronom


Predseda Poľnohospodárske družstvo Žiar nad Hronom


Predstavenstvo Poľnohospodárske družstvo Žiar nad Hronom


Člen dozorného orgánu Poľnohospodárske družstvo Žiar nad Hronom


Prokurista Poľnohospodárske družstvo Žiar nad Hronom


Predmet činnosti Poľnohospodárske družstvo Žiar nad Hronom


Kataster Poľnohospodárske družstvo Žiar nad Hronom


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo Žiar nad Hronom