Moja zóna
Poľnohospodárske družstvo Žiar nad Hronom
965 14 Žiar nad Hronom
00027995
2020477833
SK2020477833
10-19 zamestnancov
09.01.1974
Chov dojníc
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-0,03
-0,18
0,12
84,1 %
-17,4 tis. €
83,8 %
2020/2019
394 tis. €
16 %
2020/2019
-0,03
82,8 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk Poľnohospodárske družstvo Žiar nad Hronom


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €

Tržby Poľnohospodárske družstvo Žiar nad Hronom


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €

2,59
0,16
0,07
1,02

Zisk pred zdanením Poľnohospodárske družstvo Žiar nad Hronom


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €

EBITDA Poľnohospodárske družstvo Žiar nad Hronom


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo Žiar nad Hronom


Štatutári Poľnohospodárske družstvo Žiar nad Hronom


Spoločníci Poľnohospodárske družstvo Žiar nad Hronom


Predmety podnikania Poľnohospodárske družstvo Žiar nad Hronom


Kataster Poľnohospodárske družstvo Žiar nad Hronom


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo Žiar nad Hronom