Prehľad o organizácii
Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov
086 33 Zborov
00028479
2020508369
SK2020508369
50-99 zamestnancov
11.05.1977
Chov dojníc
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0
0
49 %
16,7 tis. €
54,1 %
2022/2021
3,31 mil. €
24,2 %
2022/2021
0
42,5 %
2022/2021
4,5 tis. €
N/A

Zisk Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3,4 mil. €
3,2 mil. €
3 mil. €
2,8 mil. €
2,6 mil. €
2,4 mil. €
2,2 mil. €
transparex.sk
1,62
0,51
0,11
2,52

Zisk pred zdanením Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
650 tis. €
600 tis. €
550 tis. €
500 tis. €
450 tis. €
400 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov


Predstavenstvo Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov


Člen dozorného orgánu Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov


Predmet činnosti Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov


Kataster Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov