Moja zóna
Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov
086 33 Zborov
00028479
2020508369
SK2020508369
50-99 zamestnancov
11.05.1977
Chov dojníc
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0
0,01
45,1 %
10,9 tis. €
407,5 %
2021/2020
2,67 mil. €
-4,9 %
2021/2020
0
364,5 %
2021/2020
4,5 tis. €
N/A

Zisk Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Tržby Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 mil. €
2,8 mil. €
2,6 mil. €
2,4 mil. €
2,2 mil. €
2 mil. €
transparex.sk

1,61
0,55
0,1
2,72

Zisk pred zdanením Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

EBITDA Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov


Štatutári Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov


Spoločníci Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov


Predmety podnikania Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov


Kataster Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov