Prehľad o organizácii
Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov
086 33 Zborov
00028479
2020508369
SK2020508369
50-99 zamestnancov
11.05.1977
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Dr, vložka č. 52/P
17,7 tis. €
5,6 %
2023/2022
3,77 mil. €
13,7 %
2023/2022
0
-12,1 %
2023/2022
4,5 tis. €
N/A

Zisk Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4 mil. €
3,5 mil. €
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €
transparex.sk
1,63
0,43
0,08
2,98

Zisk pred zdanením Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
800 tis. €
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov


Predstavenstvo Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov


Člen dozorného orgánu Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov


Predmet činnosti Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov


Kataster Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov