Prehľad o organizácii
Slovenské autoškoly a.s. v likvidácii
Konopná 16, 821 05 Bratislava
00034975
2020403550
Nemá
nezistený
23.09.1991
07.12.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Slovenské autoškoly a.s. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenské autoškoly a.s. v likvidácii


Likvidátor Slovenské autoškoly a.s. v likvidácii


Predstavenstvo Slovenské autoškoly a.s. v likvidácii


Člen dozorného orgánu Slovenské autoškoly a.s. v likvidácii


Prokurista Slovenské autoškoly a.s. v likvidácii


Predmet činnosti Slovenské autoškoly a.s. v likvidácii


Kataster Slovenské autoškoly a.s. v likvidácii


Skrátené výkazy Slovenské autoškoly a.s. v likvidácii