Prehľad o organizácii
Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ
Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 788/1, 92901, Slovenská republika
00036561
2021092645
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.1986
Prevádzka kultúr.zariad.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,84 mil. €

Koneční uživatelia výhod Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ


Riaditeľ Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ


Zriaďovateľ Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ


Predmet činnosti Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ


Kataster Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ


Skrátené výkazy Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ