Prehľad o organizácii
Roľnícke družstvo v Čiernom Balogu "v likvidácii"
976 52 Čierny Balog
00037206
2020458561
Nemá
nezistený
11.01.1978
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Roľnícke družstvo v Čiernom Balogu "v likvidácii"


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Roľnícke družstvo v Čiernom Balogu "v likvidácii"


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Likvidátor Roľnícke družstvo v Čiernom Balogu "v likvidácii"


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Pavol KováčikDobroč 871 - Šaling 44, 976 52 Čierny Balog03.11.201023.11.2021


Konanie menom spoločnosti [23.02.2011]

Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.

Predstavenstvo Roľnícke družstvo v Čiernom Balogu "v likvidácii"


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Antónia ŤažkáDružstevná 1704/10, Čierny Balog27.05.199723.11.2021
Zuzana BelkováJ.D.Matejovie 929/52, Čierny Balog09.09.199923.11.2021
Jozef ŠtulajterHlavná 220/47, Čierny Balog09.09.199923.11.2021
Ján ZlúkyZávodie 31/33, Čierny Balog09.09.199923.11.2021
Pavol KováčikDobroč 871 - Šaling 44, Čierny Balog09.09.199923.11.2021


Konanie menom spoločnosti [23.02.2011]

Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.

Predmet činnosti Roľnícke družstvo v Čiernom Balogu "v likvidácii"


Názov
Vznik
Zánik
- ubytovanie v turistickej ubytovni24.02.199723.11.2021
- závodné stravovanie24.02.199723.11.2021
- maloobchod s potravinami,ovocie,zelenina, tabakové výrobky, alko a nealko nápojov, mäsa,drogistický tovar09.05.199423.11.2021
- verejná cestná nákladná doprava09.05.199423.11.2021
- poľnohospodárska a lesnícka výroba včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja18.03.199323.11.2021
- poľnohospodárska výroba27.03.199117.03.1993
- výroba a predaj poľnohospod. a potravinárskych výrobkov27.03.199117.03.1993
- iná hospodárska a obchodná činnosť, predmetom ktorej je : stavebná činnosť, HSV, PSV, kovovýroba, práce a služby členo, občanom a iným organizáciám27.03.199117.03.1993

Kataster Roľnícke družstvo v Čiernom Balogu "v likvidácii"


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Roľnícke družstvo v Čiernom Balogu "v likvidácii"


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL