Moja zóna
Roľnícke družstvo v Čiernom Balogu "v likvidácii"
976 52 Čierny Balog
00037206
2020458561
Nemá
nezistený
11.01.1978
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Roľnícke družstvo v Čiernom Balogu "v likvidácii"


Štatutári Roľnícke družstvo v Čiernom Balogu "v likvidácii"


Spoločníci Roľnícke družstvo v Čiernom Balogu "v likvidácii"


Predmety podnikania Roľnícke družstvo v Čiernom Balogu "v likvidácii"


Kataster Roľnícke družstvo v Čiernom Balogu "v likvidácii"


Skrátené výkazy Roľnícke družstvo v Čiernom Balogu "v likvidácii"