Prehľad o organizácii
Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"
059 04 Spišské Hanušovce
00037800
2020515530
SK2020515530
25-49 zamestnancov
31.05.1991
Chov oviec a kôz
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,14
0,19
3,03
24,2 %
104 tis. €
155,5 %
2022/2021
645 tis. €
14,8 %
2022/2021
0,14
157,8 %
2022/2021
6,51 tis. €
217,6 %
2020/2019
N/A

Zisk Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
650 tis. €
600 tis. €
550 tis. €
500 tis. €
450 tis. €
transparex.sk
9,92
0,76
0,04
5,25

Zisk pred zdanením Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"


Predstavenstvo Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"


Štatutárny orgán Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"


Člen dozorného orgánu Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"


Predmet činnosti Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"


Kataster Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"