Moja zóna
Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"
059 04 Spišské Hanušovce
00037800
2020515530
SK2020515530
25-49 zamestnancov
31.05.1991
Chov oviec a kôz
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,08
-0,11
4,45
25,8 %
-68,2 tis. €
-236,1 %
2020/2019
551 tis. €
9,1 %
2020/2019
-0,08
-327,4 %
2020/2019
6,51 tis. €
217,6 %
2020/2019
N/A

Zisk Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €

Tržby Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
600 tis. €
550 tis. €
500 tis. €
450 tis. €
400 tis. €

11,48
0,74
0,03
6,14

Zisk pred zdanením Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €

EBITDA Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"


Štatutári Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"


Spoločníci Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"


Predmety podnikania Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"


Kataster Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"