Prehľad o organizácii
Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"
059 04 Spišské Hanušovce
00037800
2020515530
SK2020515530
25-49 zamestnancov
31.05.1991
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Dr, vložka č. 100/P
104 tis. €
155,5 %
2022/2021
645 tis. €
14,8 %
2022/2021
0,14
157,8 %
2022/2021
6,51 tis. €
217,6 %
2020/2019
N/A

Zisk Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
650 tis. €
600 tis. €
550 tis. €
500 tis. €
450 tis. €
transparex.sk
9,92
0,76
0,04
5,25

Zisk pred zdanením Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predstavenstvo Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Jaroslav Barľák059 04 Spišské Hanušovce25.06.2021
Anna ZiburováHágy 99, 059 04 Reľov25.06.2021
Ing. Branislav Barľák059 04 Spišské Hanušovce25.06.2021
Andrej Krišanda059 04 Spišské Hanušovce25.06.2021
Ladislav Kostka059 04 Spišské Hanušovce25.06.2021


Konanie menom spoločnosti [18.07.2001]

Za družstvo koná predseda alebo podpredseda predstavenstva. Ak právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisujú za družstvo spoločne predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda, a jeden člen predstavenstva.

Štatutárny orgán Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"


Momentálne neobsahuje žiadne záznamy


Konanie menom spoločnosti [18.07.2001]

Za družstvo koná predseda alebo podpredseda predstavenstva. Ak právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisujú za družstvo spoločne predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda, a jeden člen predstavenstva.

Člen dozorného orgánu Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Eva Pisarčíková059 04 Spišské Hanušovce25.06.2021
František Neupauer059 04 Spišské Hanušovce25.06.2021
Anton Budziňák059 04 Spišské Hanušovce25.06.2021

Predmet činnosti Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"


Názov
Vznik
Zánik
poskytovanie pôžičiek fyzickým a právnickým osobám z vlastných zdrojov14.06.2007
služby v poľnohospodárstve a lesníctve31.05.2002
cestná nákladná doprava06.08.2001
maloobchod v rozsahu voľných živností06.08.2001
- pohostinská činnoť27.10.199423.03.2015
- nákup a predaj hospodárskych zvierat01.11.1993
- výroba a predaj pekárenských výrobkov01.11.1993
- maloobchod s potravinami, nápojmi, tabakovými výrobkami, ovocím, zeleninou, priemy- selným tovarom01.11.1993
- sprostredkovanie nákupu a predaja poľnohos- podárskych a priemyselných výrobkov01.11.1993
- nákup a spracovanie mlieka, výroba a predaj mliečných výrobkov01.11.1993
- vnútroštátna a verejná nákladná doprava01.11.199317.07.2001
- vnútroštátna a verejná osobná hromadná dop- rava01.11.199317.07.2001
- poľnohospodárska a lesnícka prvovýroba01.06.1993
- nákup a predaj hospodárskych zvierat01.06.199317.07.2001
- výroba a predaj pekárenských výrobkov01.06.199317.07.2001
- obchodná činnosť v obore: potraviny, ná- poje, tabakové výrobky, ovocie, zelenina a priemyselný tovar01.06.199317.07.2001
- sprostredkovanie obchodu01.06.199317.07.2001
- poľnohospodárska výroba31.05.199131.05.1993
- potravinárska výroba31.05.199131.05.1993
- práce a služby pre členov a občanov a iné organizácie spočívajúce v týchto činnostiach:31.05.199131.05.1993
- spracovanie poľnohospodárskej výroby31.05.199131.05.1993
- spracovanie štrku /drvenie/ a predaj pre iné organizácie a obyvateľstvo31.05.199131.05.1993
- remeselné a stavebné práce murárske, tesárske, zemné, betonárske a iné a to jednak pre vlastné družstvo, tak aj pre iné organizácie31.05.199131.05.1993
- stredné a generálne opravy zariadení na zber krmovín31.05.199131.05.1993
- nákladná a osobná doprava pre organizácie a členov PD31.05.199131.05.1993
- vykonávanie služieb remeselných prác najmä práce kováčske, stolárske, maliarske, natieračské, drevovýroba, šitie a predaj týchto výrobkov pre iné organizácie a obyvateľstvo31.05.199131.05.1993
- obchodná činnosť spočívajúca v predaji31.05.199131.05.1993
- ovčieho a jahňacieho mäsa31.05.199131.05.1993
- hovädzieho, jatočného a úžitkového dobytka31.05.199131.05.1993
- ovčieho a kravského mlieka, syra a mliečnych výrobkov31.05.199131.05.1993
- ovčích a jahňacích koží31.05.199131.05.1993
- ovčej vlny v pote31.05.199131.05.1993
- krmovín /sena, siláž, senáž/, obilovín a technických plodín31.05.199131.05.1993
- pekárenských a cukrárenských výrobkov31.05.199131.05.1993
- zeleniny, potravín a zmiešaného tovaru31.05.199131.05.1993
- zahranično - obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie pre územie ČSFR s výnimkou tovarov uvedených vo vl.nar. č. 256/90 Zb.31.05.199131.05.1993

Kataster Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL