Moja zóna
Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"
059 04 Spišské Hanušovce
00037800
2020515530
SK2020515530
25-49 zamestnancov
31.05.1991
Chov oviec a kôz
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,25
-0,42
0,84
40,9 %
-188 tis. €
-175,4 %
2021/2020
562 tis. €
2,1 %
2021/2020
-0,25
-211,3 %
2021/2020
6,51 tis. €
217,6 %
2020/2019
N/A

Zisk Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
550 tis. €
500 tis. €
450 tis. €
400 tis. €
transparex.sk

8,06
0,59
0,04
2,09

Zisk pred zdanením Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"


Štatutári Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"


Spoločníci Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"


Predmety podnikania Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"


Kataster Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"