Prehľad o organizácii
Obec Ladice
Ladice, Ladice 219
00038440
2021050790
Nemá
10-19 zamestnancov
01.10.1979
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
2,08 mil. €

Zisk Obec Ladice


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby Obec Ladice


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením Obec Ladice


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Obec Ladice


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Obec Ladice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obec Ladice


Starosta Obec Ladice


Predmet činnosti Obec Ladice


Kataster Obec Ladice


Skrátené výkazy Obec Ladice