Prehľad o organizácii
Obec Ladice
Ladice, Ladice 219
00038440
2021050790
Nemá
10-19 zamestnancov
01.10.1979
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
73,4 %
46 %
4,1 %
2,85 mil. €
758 tis. €
20,5 tis. €
344 tis. €
6,6 %
2019/2018
273 tis. €
12,8 %
2019/2018
324 tis. €
-5 %
2019/2018
N/A
2,08 mil. €

Výsledok hospodárenia Obec Ladice


2016
2017
2018
2019
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Celkové výnosy Obec Ladice


2016
2017
2018
2019
350 tis. €
340 tis. €
330 tis. €
320 tis. €
310 tis. €
300 tis. €
transparex.sk

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obec Ladice


Starosta Obec Ladice


Kataster Obec Ladice