Moja zóna
Okresný súd Bratislava I
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Záhradnícka 10
00039471
2020844936
SK2020844936
200-249 zamestnancov
01.07.1978
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
3,3 mil. €
-0,2 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Okresný súd Bratislava I


Štatutári Okresný súd Bratislava I


Spoločníci Okresný súd Bratislava I


Predmety podnikania Okresný súd Bratislava I


Kataster Okresný súd Bratislava I


Skrátené výkazy Okresný súd Bratislava I