Prehľad o organizácii
Mestský súd Bratislava I
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Záhradnícka 4201/10, 81244, Slovenská republika
00039471
2020844936
SK2020844936
150-199 zamestnancov
01.07.1978
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
3,32 mil. €
-85,4 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Mestský súd Bratislava I


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Mestský súd Bratislava I


Predseda Mestský súd Bratislava I


Predmet činnosti Mestský súd Bratislava I


Kataster Mestský súd Bratislava I


Skrátené výkazy Mestský súd Bratislava I