Prehľad o organizácii
Okresný súd Bratislava II
Bratislava - mestská časť Ružinov, Drieňová 5, 82702, Slovenská republika
00039489
2020844947
SK2020844947
100-149 zamestnancov
01.07.1978
31.05.2023
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
68,1 tis. €

Koneční uživatelia výhod Okresný súd Bratislava II


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Bratislava II


Predmet činnosti Okresný súd Bratislava II


Kataster Okresný súd Bratislava II


Skrátené výkazy Okresný súd Bratislava II