Prehľad o organizácii
Mestský súd Bratislava III
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Námestie Biely kríž 615/7, 83607, Slovenská republika
00039501
2020898517
SK2020898517
100-149 zamestnancov
01.07.1978
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
468 tis. €

Koneční užívatelia výhod Mestský súd Bratislava III


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Mestský súd Bratislava III


Predseda Mestský súd Bratislava III


Poverená osoba Mestský súd Bratislava III


Predmet činnosti Mestský súd Bratislava III


Kataster Mestský súd Bratislava III


Skrátené výkazy Mestský súd Bratislava III