Prehľad o organizácii
Okresný súd Bratislava III
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Námestie Biely kríž 7
00039501
2020898517
SK2020898517
100-149 zamestnancov
01.07.1978
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
468 tis. €
-95,4 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Okresný súd Bratislava III


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Bratislava III


Zainteresovné osoby Okresný súd Bratislava III


Predmet činnosti Okresný súd Bratislava III


Kataster Okresný súd Bratislava III


Skrátené výkazy Okresný súd Bratislava III