Prehľad o organizácii
Okresný súd Bratislava IV
Bratislava - mestská časť Dúbravka, Saratovská 1/A, 84454, Slovenská republika
00039535
2020844958
SK2020844958
50-99 zamestnancov
01.07.1978
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,46 mil. €
-92,6 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Okresný súd Bratislava IV


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Bratislava IV


Predseda Okresný súd Bratislava IV


Predmet činnosti Okresný súd Bratislava IV


Kataster Okresný súd Bratislava IV


Skrátené výkazy Okresný súd Bratislava IV