Prehľad o organizácii
Mestský súd Bratislava IV
Bratislava - mestská časť Dúbravka, Saratovská 1/A, 84454, Slovenská republika
00039535
2020844958
SK2020844958
200-249 zamestnancov
01.07.1978
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
1,46 mil. €

Konečný užívateľ výhod Mestský súd Bratislava IV


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Mestský súd Bratislava IV


Predseda Mestský súd Bratislava IV


Predmet činnosti Mestský súd Bratislava IV


Kataster Mestský súd Bratislava IV


Skrátené výkazy Mestský súd Bratislava IV