Prehľad o organizácii
Bytový podnik Prešov, štátny podnik
Volgogradská 88, Prešov
00039934
Nemá
01.07.1989
19.02.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Bytový podnik Prešov, štátny podnik


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Bytový podnik Prešov, štátny podnik


Riaditeľ Bytový podnik Prešov, štátny podnik


Predmet činnosti Bytový podnik Prešov, štátny podnik


Kataster Bytový podnik Prešov, štátny podnik