Moja zóna
Bytový podnik Prešov, štátny podnik
Volgogradská 88, Prešov
00039934
Nemá
01.07.1989
19.02.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Bytový podnik Prešov, štátny podnik


Štatutári Bytový podnik Prešov, štátny podnik


Spoločníci Bytový podnik Prešov, štátny podnik


Predmety podnikania Bytový podnik Prešov, štátny podnik


Kataster Bytový podnik Prešov, štátny podnik