Prehľad o organizácii
Bytový podnik Prešov, štátny podnik
Volgogradská 88, Prešov
00039934
Nemá
01.07.1989
19.02.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Bytový podnik Prešov, štátny podnik


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Bytový podnik Prešov, štátny podnik


Riaditeľ Bytový podnik Prešov, štátny podnik


Predmet činnosti Bytový podnik Prešov, štátny podnik


Kataster Bytový podnik Prešov, štátny podnik