Prehľad o organizácii
Poľnohospodárske podieľnícke družstvo PUCOV
Pucov 213, 026 01 Dolný Kubín
00040975
2020424076
SK2020424076
5-9 zamestnancov
11.08.1976
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Dr, vložka č. 165/L
-119 tis. €
-56,8 %
2022/2021
83 tis. €
-12,7 %
2022/2021
-0,1
-60,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Poľnohospodárske podieľnícke družstvo PUCOV


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Tržby Poľnohospodárske podieľnícke družstvo PUCOV


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
110 tis. €
100 tis. €
90 tis. €
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
transparex.sk
4,44
0,52
0,1
0,56

Zisk pred zdanením Poľnohospodárske podieľnícke družstvo PUCOV


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

EBITDA Poľnohospodárske podieľnícke družstvo PUCOV


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Poľnohospodárske podieľnícke družstvo PUCOV


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnohospodárske podieľnícke družstvo PUCOV


Predstavenstvo Poľnohospodárske podieľnícke družstvo PUCOV


Člen dozorného orgánu Poľnohospodárske podieľnícke družstvo PUCOV


Predmet činnosti Poľnohospodárske podieľnícke družstvo PUCOV


Kataster Poľnohospodárske podieľnícke družstvo PUCOV


Skrátené výkazy Poľnohospodárske podieľnícke družstvo PUCOV