Moja zóna
Poľnohospodárske podieľnícke družstvo PUCOV
Pucov 213, 026 01 Dolný Kubín
00040975
2020424076
SK2020424076
10-19 zamestnancov
11.08.1976
Chov oviec a kôz
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,06
-0,11
0,19
39,1 %
-75,9 tis. €
-222,2 %
2021/2020
95,2 tis. €
-4,9 %
2021/2020
-0,06
-167,9 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Poľnohospodárske podieľnícke družstvo PUCOV


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Tržby Poľnohospodárske podieľnícke družstvo PUCOV


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
110 tis. €
100 tis. €
90 tis. €
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
transparex.sk

5,33
0,61
0,13
0,89

Zisk pred zdanením Poľnohospodárske podieľnícke družstvo PUCOV


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

EBITDA Poľnohospodárske podieľnícke družstvo PUCOV


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske podieľnícke družstvo PUCOV


Štatutári Poľnohospodárske podieľnícke družstvo PUCOV


Spoločníci Poľnohospodárske podieľnícke družstvo PUCOV


Predmety podnikania Poľnohospodárske podieľnícke družstvo PUCOV


Kataster Poľnohospodárske podieľnícke družstvo PUCOV


Skrátené výkazy Poľnohospodárske podieľnícke družstvo PUCOV