Moja zóna
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder
Bratislavská 38, Veľký Meder
00044351
2021002038
SK2021002038
25-49 zamestnancov
01.09.1978
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
9,97 tis. €

Koneční uživatelia výhod Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder


Štatutári Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder


Spoločníci Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder


Predmety podnikania Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder


Kataster Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder


Skrátené výkazy Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder