Prehľad o organizácii
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder
Bratislavská 38, Veľký Meder
00044351
2021002038
SK2021002038
25-49 zamestnancov
01.09.1978
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
913 tis. €
3 287,1 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder


Riaditeľ Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder


Zriaďovateľ Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder


Predmet činnosti Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder


Kataster Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder


Skrátené výkazy Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder