Prehľad o organizácii
Mestské kultúrne stredisko
Fiľakovo, Námestie slobody 767/30, 98601, Slovenská republika
00045543
2021139318
SK2021139318
5-9 zamestnancov
01.01.1985
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
2,42 mil. €
-52,2 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Mestské kultúrne stredisko


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Mestské kultúrne stredisko


Riaditeľ Mestské kultúrne stredisko


Zriaďovateľ Mestské kultúrne stredisko


Predmet činnosti Mestské kultúrne stredisko


Kataster Mestské kultúrne stredisko


Skrátené výkazy Mestské kultúrne stredisko