Prehľad o organizácii
Komunálne služby, štátny podnik Komárno "v likvidácii"
Gottwaldovo nábrežie 16, Komárne
00045691
2021017647
Nemá
nezistený
01.07.1989
26.10.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Komunálne služby, štátny podnik Komárno "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Komunálne služby, štátny podnik Komárno "v likvidácii"


Likvidátor Komunálne služby, štátny podnik Komárno "v likvidácii"


Riaditeľ Komunálne služby, štátny podnik Komárno "v likvidácii"


Predmet činnosti Komunálne služby, štátny podnik Komárno "v likvidácii"


Kataster Komunálne služby, štátny podnik Komárno "v likvidácii"


Skrátené výkazy Komunálne služby, štátny podnik Komárno "v likvidácii"