Moja zóna
Komunálne služby, štátny podnik Komárno "v likvidácii"
Gottwaldovo nábrežie 16, Komárne
00045691
2021017647
Nemá
nezistený
01.07.1989
26.10.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Komunálne služby, štátny podnik Komárno "v likvidácii"


Štatutári Komunálne služby, štátny podnik Komárno "v likvidácii"


Spoločníci Komunálne služby, štátny podnik Komárno "v likvidácii"


Predmety podnikania Komunálne služby, štátny podnik Komárno "v likvidácii"


Kataster Komunálne služby, štátny podnik Komárno "v likvidácii"


Skrátené výkazy Komunálne služby, štátny podnik Komárno "v likvidácii"