Moja zóna
Technické služby mesta Galanta
Galanta, Kpt. Nálepku 1494/39, 92401, Slovenská republika
00045721
2020371606
SK2020371606
50-99 zamestnancov
01.01.1979
Zber nie nebezp.odpadu
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
3,68 mil. €
-76,4 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Technické služby mesta Galanta


Štatutári Technické služby mesta Galanta


Spoločníci Technické služby mesta Galanta


Predmety podnikania Technické služby mesta Galanta


Kataster Technické služby mesta Galanta


Skrátené výkazy Technické služby mesta Galanta