Prehľad o organizácii
Technické služby mesta Gelnica
Gelnica, Hnilecká 934/2
00045969
2021259284
SK2021259284
20-24 zamestnancov
01.01.1979
Ost.čistiace činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
3,7 tis. €
292 tis. €
55,5 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Technické služby mesta Gelnica


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Technické služby mesta Gelnica


Riaditeľ Technické služby mesta Gelnica


Zriaďovateľ Technické služby mesta Gelnica


Predmet činnosti Technické služby mesta Gelnica


Kataster Technické služby mesta Gelnica


Skrátené výkazy Technické služby mesta Gelnica