Moja zóna
Technické služby mesta Gelnica
Gelnica, Hnilecká 934/2
00045969
2021259284
SK2021259284
25-49 zamestnancov
01.01.1979
Ost.čistiace činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
3,7 tis. €
285 tis. €
144,9 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Technické služby mesta Gelnica


Štatutári Technické služby mesta Gelnica


Spoločníci Technické služby mesta Gelnica


Predmety podnikania Technické služby mesta Gelnica


Kataster Technické služby mesta Gelnica


Skrátené výkazy Technické služby mesta Gelnica