Prehľad o organizácii
Technické služby mesta Gelnica
Gelnica, Hnilecká 934/2
00045969
2021259284
SK2021259284
20-24 zamestnancov
01.01.1979
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
3,7 tis. €
292 tis. €
55,5 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Technické služby mesta Gelnica


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Technické služby mesta Gelnica


Riaditeľ Technické služby mesta Gelnica


Zriaďovateľ Technické služby mesta Gelnica


Predmet činnosti Technické služby mesta Gelnica


Kataster Technické služby mesta Gelnica


Skrátené výkazy Technické služby mesta Gelnica