Prehľad o organizácii
Bytové hospodárstvo, štátny podnik "v likvidácií"
Gottwaldova č. 27, Spišská Nová Ves
00046094
Nemá
01.07.1989
28.01.1993
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Bytové hospodárstvo, štátny podnik "v likvidácií"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Bytové hospodárstvo, štátny podnik "v likvidácií"


Likvidátor Bytové hospodárstvo, štátny podnik "v likvidácií"


Predmet činnosti Bytové hospodárstvo, štátny podnik "v likvidácií"


Kataster Bytové hospodárstvo, štátny podnik "v likvidácií"