Prehľad o organizácii
Bytové hospodárstvo, obecný podnik Bardejov
Moyzesova 7, 085 01 Bardejov
00046124
Nemá
16.04.1992
14.03.1994
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Bytové hospodárstvo, obecný podnik Bardejov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Bytové hospodárstvo, obecný podnik Bardejov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Bytové hospodárstvo, obecný podnik Bardejov


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Jozef PribulaKomenského 42, Bardejov16.04.199213.03.1994


Konanie menom spoločnosti [16.04.1992]

Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnospodniku podpisuje riaditeľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu podniku pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Zakladateľ štátneho podniku Bytové hospodárstvo, obecný podnik Bardejov


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Mestský úrad BardejovBardejov16.04.199213.03.1994

Predmet činnosti Bytové hospodárstvo, obecný podnik Bardejov


Názov
Vznik
Zánik
- správa a údržba bytového a nebytového fondu výroba distribúcie tepla16.04.199213.03.1994
- stavebná a opravárenská činnosť16.04.199213.03.1994

Kataster Bytové hospodárstvo, obecný podnik Bardejov


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K