Prehľad o organizácii
Bytové hospodárstvo, obecný podnik Bardejov
Moyzesova 7, 085 01 Bardejov
00046124
Nemá
16.04.1992
14.03.1994
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Bytové hospodárstvo, obecný podnik Bardejov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Bytové hospodárstvo, obecný podnik Bardejov


Riaditeľ Bytové hospodárstvo, obecný podnik Bardejov


Zakladateľ štátneho podniku Bytové hospodárstvo, obecný podnik Bardejov


Predmet činnosti Bytové hospodárstvo, obecný podnik Bardejov


Kataster Bytové hospodárstvo, obecný podnik Bardejov