Moja zóna
Bytové hospodárstvo, obecný podnik Bardejov
Moyzesova 7, 085 01 Bardejov
00046124
Nemá
16.04.1992
14.03.1994
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Bytové hospodárstvo, obecný podnik Bardejov


Štatutári Bytové hospodárstvo, obecný podnik Bardejov


Spoločníci Bytové hospodárstvo, obecný podnik Bardejov


Predmety podnikania Bytové hospodárstvo, obecný podnik Bardejov


Kataster Bytové hospodárstvo, obecný podnik Bardejov