Prehľad o organizácii
Bytový podnik, mestský podnik Trebišov
Puškinova 18, 075 01 Trebišov
00046191
Nemá
27.04.1992
22.10.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Bytový podnik, mestský podnik Trebišov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Bytový podnik, mestský podnik Trebišov


Riaditeľ Bytový podnik, mestský podnik Trebišov


Zakladateľ štátneho podniku Bytový podnik, mestský podnik Trebišov


Predmet činnosti Bytový podnik, mestský podnik Trebišov


Kataster Bytový podnik, mestský podnik Trebišov