Moja zóna
Bytový podnik, mestský podnik Trebišov
Puškinova 18, 075 01 Trebišov
00046191
Nemá
27.04.1992
22.10.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Bytový podnik, mestský podnik Trebišov


Štatutári Bytový podnik, mestský podnik Trebišov


Spoločníci Bytový podnik, mestský podnik Trebišov


Predmety podnikania Bytový podnik, mestský podnik Trebišov


Kataster Bytový podnik, mestský podnik Trebišov