Moja zóna
Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy
Mládežnícka 22, Šahy
00047147
2021048865
Nemá
10-19 zamestnancov
01.09.1969
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
302 tis. €
148,8 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy


Štatutári Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy


Spoločníci Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy


Predmety podnikania Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy


Kataster Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy


Skrátené výkazy Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy