Prehľad o organizácii
Obec Kamenný Most
Kamenný Most, Kamenný Most 29
00047244
2021073934
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.1991
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
37,1 %
3,4 %
31,4 %
2,56 mil. €
1,61 mil. €
17,1 tis. €
469 tis. €
1 %
2020/2019
395 tis. €
1,5 %
2020/2019
452 tis. €
-0,5 %
2020/2019
N/A
1,13 mil. €
-100 %
2022/2021

Výsledok hospodárenia Obec Kamenný Most


2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Celkové výnosy Obec Kamenný Most


2016
2017
2018
2019
2020
480 tis. €
460 tis. €
440 tis. €
420 tis. €
400 tis. €
transparex.sk

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obec Kamenný Most


Starosta Obec Kamenný Most


Kataster Obec Kamenný Most