Moja zóna
Obec Kamenný Most
Kamenný Most, Kamenný Most 29
00047244
2021073934
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.1991
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
37,8 %
0,6 %
22,2 %
2,56 mil. €
1,59 mil. €
10,4 tis. €
465 tis. €
8,4 %
2019/2018
389 tis. €
9,5 %
2019/2018
454 tis. €
8 %
2019/2018
N/A
1,34 mil. €
166,4 %
2021/2020

Výsledok hospodárenia Obec Kamenný Most


2016
2017
2018
2019
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

Celkové výnosy Obec Kamenný Most


2016
2017
2018
2019
480 tis. €
460 tis. €
440 tis. €
420 tis. €
400 tis. €

Štatutári Obec Kamenný Most


Kataster Obec Kamenný Most