Prehľad o organizácii
Obec Kamenný Most
Kamenný Most, 29, 94358, Slovenská republika
00047244
2021073934
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.1991
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
532 tis. €
1 %
2022/2021
425 tis. €
3,9 %
2022/2021
551 tis. €
5,6 %
2022/2021
N/A
1,13 mil. €

Výsledok hospodárenia Obec Kamenný Most


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Celkové výnosy Obec Kamenný Most


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
550 tis. €
500 tis. €
450 tis. €
400 tis. €
transparex.sk

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obec Kamenný Most


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Starosta Obec Kamenný Most


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ján RichtárikKamenný Most, 445, Slovenská republika27.11.2022


Kataster Obec Kamenný Most


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K