Prehľad o organizácii
Mestská knižnica v Štúrove
Štúrovo, Nám. Sv. Imricha 523/33, 94301, Slovenská republika
00047279
2021065189
Nemá
5-9 zamestnancov
01.02.1979
Čin.knižníc a archívov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
1,26 tis. €
N/A

Koneční uživatelia výhod Mestská knižnica v Štúrove


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Mestská knižnica v Štúrove


Riaditeľ Mestská knižnica v Štúrove


Zriaďovateľ Mestská knižnica v Štúrove


Predmet činnosti Mestská knižnica v Štúrove


Kataster Mestská knižnica v Štúrove


Skrátené výkazy Mestská knižnica v Štúrove