Prehľad o organizácii
Bytový podnik, štátny podnik Michalovce v likvidácií
Štefanikova ul. č. 5, 071 01 Michalovce
00048429
Nemá
01.07.1989
08.07.1994
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Bytový podnik, štátny podnik Michalovce v likvidácií


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Bytový podnik, štátny podnik Michalovce v likvidácií


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Likvidátor Bytový podnik, štátny podnik Michalovce v likvidácií


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Oľga Krajňákovául. M.Uhra č. 9, Michalovce01.10.199207.07.1994


Konanie menom spoločnosti [01.10.1992]

Za Bytový podnik, štátny podnik Michalovce v likvidácií podpisuje likvidátor Ing. Krajňáková Oľga.

Štatutárny orgán Bytový podnik, štátny podnik Michalovce v likvidácií


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Jozef Horňák01.07.198930.09.1992
Ing. Oľga Krajňáková01.07.198930.09.1992


Konanie menom spoločnosti [01.10.1992]

Za Bytový podnik, štátny podnik Michalovce v likvidácií podpisuje likvidátor Ing. Krajňáková Oľga.

Predmet činnosti Bytový podnik, štátny podnik Michalovce v likvidácií


Názov
Vznik
Zánik
- výroba a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody: obsluha kotolní - kuriči údržbárska čata pre údržbu kotolní, zosilovacích staníc, dodávku vody a teplovodov01.07.198907.07.1994
- údržba bytov kúrenárstvo vodoinštalatérstvo elektroinštalácia stavebná údržba klampiarstvo maliarstvo stolárstvo zámočníctvo šamotárstvo upratovanie01.07.198907.07.1994
- údržba budov domovnícka činnosť dozorovanie výťahov01.07.198907.07.1994
- doprava a práce s mechanizmami V rámci vlastných prevádzkových možností bude podnik uvedenú činnosť vykonávať i pre iné socialistické organizácie a obyvateľstvo01.07.198907.07.1994
- vykonávanie opráv vlastných výťahov01.07.198907.07.1994

Kataster Bytový podnik, štátny podnik Michalovce v likvidácií


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K