Prehľad o organizácii
Bytový podnik, štátny podnik Michalovce v likvidácií
Štefanikova ul. č. 5, 071 01 Michalovce
00048429
Nemá
01.07.1989
08.07.1994
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Bytový podnik, štátny podnik Michalovce v likvidácií


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Bytový podnik, štátny podnik Michalovce v likvidácií


Likvidátor Bytový podnik, štátny podnik Michalovce v likvidácií


Štatutárny orgán Bytový podnik, štátny podnik Michalovce v likvidácií


Predmet činnosti Bytový podnik, štátny podnik Michalovce v likvidácií


Kataster Bytový podnik, štátny podnik Michalovce v likvidácií