Prehľad o organizácii
Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava
Stupava, Agátová 1097/9, časť obce: Stupava, 90031, Slovenská republika
00058823
2020650401
Nemá
5-9 zamestnancov
01.01.1987
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava


Riaditeľ Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava


Zriaďovateľ Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava


Predmet činnosti Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava


Kataster Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava


Skrátené výkazy Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava