Moja zóna
Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava
Stupava, Agátová 1097/9, 90031, Slovenská republika
00058823
2020650401
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.1987
Prevádzka kultúr.zariad.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava


Štatutári Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava


Spoločníci Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava


Predmety podnikania Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava


Kataster Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava


Skrátené výkazy Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava