Moja zóna
Miestne kultúrne stredisko Gabčíkovo
Gabčíkovo, Bratislavská 1338/1, 93005, Slovenská republika
00059072
2021092656
Nemá
3-4 zamestnanci
01.01.1986
Prevádzka kultúr.zariad.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
3,84 tis. €
N/A

Koneční uživatelia výhod Miestne kultúrne stredisko Gabčíkovo


Štatutári Miestne kultúrne stredisko Gabčíkovo


Spoločníci Miestne kultúrne stredisko Gabčíkovo


Predmety podnikania Miestne kultúrne stredisko Gabčíkovo


Kataster Miestne kultúrne stredisko Gabčíkovo


Skrátené výkazy Miestne kultúrne stredisko Gabčíkovo