Prehľad o organizácii
Miestne kultúrne stredisko Gabčíkovo
Gabčíkovo, Bratislavská 1338/1, 93005, Slovenská republika
00059072
2021092656
Nemá
3-4 zamestnanci
01.01.1986
Prevádzka kultúr.zariad.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
3,84 tis. €
N/A

Koneční uživatelia výhod Miestne kultúrne stredisko Gabčíkovo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Miestne kultúrne stredisko Gabčíkovo


Riaditeľ Miestne kultúrne stredisko Gabčíkovo


Zriaďovateľ Miestne kultúrne stredisko Gabčíkovo


Predmet činnosti Miestne kultúrne stredisko Gabčíkovo


Kataster Miestne kultúrne stredisko Gabčíkovo


Skrátené výkazy Miestne kultúrne stredisko Gabčíkovo