Prehľad o organizácii
Mestské kultúrne stredisko Városi Művelődési Központ
Šamorín, NÁMESTIE SVÄTÉHO ŠTEFANA 489/2, 93101, Slovenská republika
00059323
2021151660
SK2021151660
5-9 zamestnancov
01.01.1981
Prevádzka kultúr.zariad.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Mestské kultúrne stredisko Városi Művelődési Központ


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Mestské kultúrne stredisko Városi Művelődési Központ


Riaditeľ Mestské kultúrne stredisko Városi Művelődési Központ


Zriaďovateľ Mestské kultúrne stredisko Városi Művelődési Központ


Predmet činnosti Mestské kultúrne stredisko Városi Művelődési Központ


Kataster Mestské kultúrne stredisko Városi Művelődési Központ


Skrátené výkazy Mestské kultúrne stredisko Városi Művelődési Központ