Prehľad o organizácii
Mestské kultúrne stredisko
Galanta, Mierové námestie 942/3, časť obce: Galanta, 92401, Slovenská republika
00059404
2021153167
Nemá
20-24 zamestnancov
01.06.1983
Prevádzka kultúr.zariad.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
126 tis. €

Koneční uživatelia výhod Mestské kultúrne stredisko


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Mestské kultúrne stredisko


Riaditeľ Mestské kultúrne stredisko


Zriaďovateľ Mestské kultúrne stredisko


Predmet činnosti Mestské kultúrne stredisko


Kataster Mestské kultúrne stredisko


Skrátené výkazy Mestské kultúrne stredisko