Moja zóna
Miestne kultúrne stredisko
Neded, 574, 92585, Slovenská republika
00059625
2021009188
Nemá
nezistený
01.02.1987
31.12.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Miestne kultúrne stredisko


Štatutári Miestne kultúrne stredisko


Spoločníci Miestne kultúrne stredisko


Predmety podnikania Miestne kultúrne stredisko


Kataster Miestne kultúrne stredisko


Skrátené výkazy Miestne kultúrne stredisko