Moja zóna
Miestne kultúrne stredisko Nesvady
Nesvady, Obchodná 232/21, 94651, Slovenská republika
00059986
2021013049
Nemá
3-4 zamestnanci
01.06.1985
Prevádzka kultúr.zariad.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,7 mil. €
73,9 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Miestne kultúrne stredisko Nesvady


Riaditeľ Miestne kultúrne stredisko Nesvady


Zriaďovateľ Miestne kultúrne stredisko Nesvady


Predmet činnosti Miestne kultúrne stredisko Nesvady


Kataster Miestne kultúrne stredisko Nesvady


Skrátené výkazy Miestne kultúrne stredisko Nesvady