Prehľad o organizácii
Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho - Egressy Béni Városi Művelődési Központ
Komárno, Hradná ul. 5118/1, 94501, Slovenská republika
00059994
2021017691
SK2021017691
10-19 zamestnancov
01.06.1985
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
1,24 mil. €
-91,5 %
2018/2017

Konečný užívateľ výhod Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho - Egressy Béni Városi Művelődési Központ


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho - Egressy Béni Városi Művelődési Központ


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho - Egressy Béni Városi Művelődési Központ


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Mgr.art. Róbert LakatosChotín, 263, Slovenská republika01.07.2019


Zriaďovateľ Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho - Egressy Béni Városi Művelődési Központ


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Mesto KomárnoKomárno, Nám. gen. Klapku 1/1, 94501, Slovenská republika01.06.1985

Predmet činnosti Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho - Egressy Béni Városi Művelődési Központ


Názov
Vznik
Zánik
Prevádzka kultúrnych zariadení01.06.1985

Kataster Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho - Egressy Béni Városi Művelődési Központ


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho - Egressy Béni Városi Művelődési Központ


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL