Prehľad o organizácii
Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho - Egressy Béni Városi Művelődési Központ
Komárno, Hradná ul. 5118/1, 94501, Slovenská republika
00059994
2021017691
SK2021017691
10-19 zamestnancov
01.06.1985
Prevádzka kultúr.zariad.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,24 mil. €
-91,5 %
2018/2017

Koneční uživatelia výhod Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho - Egressy Béni Városi Művelődési Központ


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho - Egressy Béni Városi Művelődési Központ


Riaditeľ Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho - Egressy Béni Városi Művelődési Központ


Zriaďovateľ Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho - Egressy Béni Városi Művelődési Központ


Predmet činnosti Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho - Egressy Béni Városi Művelődési Központ


Kataster Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho - Egressy Béni Városi Művelődési Központ


Skrátené výkazy Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho - Egressy Béni Városi Művelődési Központ