Prehľad o organizácii
Mestské kultúrne stredisko Levice
Levice, Ul. A. Sládkoviča 2041/2, 93401, Slovenská republika
00060526
2020401350
SK2020401350
20-24 zamestnancov
01.12.1973
Prevádzka kultúr.zariad.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
1,81 tis. €
1,07 mil. €

Koneční uživatelia výhod Mestské kultúrne stredisko Levice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Mestské kultúrne stredisko Levice


Riaditeľ Mestské kultúrne stredisko Levice


Zriaďovateľ Mestské kultúrne stredisko Levice


Predmet činnosti Mestské kultúrne stredisko Levice


Kataster Mestské kultúrne stredisko Levice


Skrátené výkazy Mestské kultúrne stredisko Levice