Prehľad o organizácii
Mestské kultúrne stredisko Levice
Levice, Ul. A. Sládkoviča 2041/2, 93401, Slovenská republika
00060526
2020401350
SK2020401350
20-24 zamestnancov
01.12.1973
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
1,81 tis. €
1,07 mil. €

Konečný užívateľ výhod Mestské kultúrne stredisko Levice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Mestské kultúrne stredisko Levice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Mestské kultúrne stredisko Levice


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Mgr. Mária MészárošováStarý Tekov, Poštový Rad 26/2, Slovenská republika01.09.2021


Zriaďovateľ Mestské kultúrne stredisko Levice


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Mesto LeviceLevice, Nám. hrdinov 1/1, 93401, Slovenská republika01.12.1973

Predmet činnosti Mestské kultúrne stredisko Levice


Názov
Vznik
Zánik
Prevádzka kultúrnych zariadení01.12.1973

Kataster Mestské kultúrne stredisko Levice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Mestské kultúrne stredisko Levice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL