Prehľad o organizácii
Mestské kultúrne stredisko
Tlmače, Námestie Odborárov 48/5, 93521, Slovenská republika
00060861
2021022828
Nemá
3-4 zamestnanci
01.05.1985
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Mestské kultúrne stredisko


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Mestské kultúrne stredisko


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Mestské kultúrne stredisko


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Lucia KúdelováTlmače, Československej Armády 26/16, časť obce: Lipník, Slovenská republika01.03.2014


Zriaďovateľ Mestské kultúrne stredisko


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Mesto TlmačeTlmače, Nám. odborárov 10, 93521, Slovenská republika01.05.1985

Predmet činnosti Mestské kultúrne stredisko


Názov
Vznik
Zánik
Prevádzka kultúrnych zariadení01.05.1985

Kataster Mestské kultúrne stredisko


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Mestské kultúrne stredisko


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL